Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. október

† 1. stor. Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?)

Šimon apoštol sa nazýval Horlivcom, pretože bol zástancom prísnej vernosti židovskému zákonu, pravdepodobne patril ku skupine zelótov, ktorí horlili za zákon. Stal sa apoštolom. Západná tradícia hovorí, že hlásal evanjelium v Egypte a potom odišiel aj so sv. Júdom do Perzie, kde obidvaja podstúpili mučenícku smrť. Východná tradícia hovorí, že zomrel prirodzenou smrťou v Edese.