Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 16. máj

* ~1165 zrejme Aylesford, Anglicko
† 16. máj 1265 Bordeaux, Francúsko

Sv. Šimon Stock pochádzal z Anglicka. Až do príchodu karmelitánskej rehole

Pietro Novelli: Naša Pani z hory Karmel a karmelitánski svätci (Šimon Stock (stojaci), Angelus z Jeruzalema (kľačiaci), Mária Magdaléna de’Pazzi, Terézia Ávilská), 1641 (Diecézne múzeum, Palermo.).

do Anglicka (v r. 1237) žil ako pustovník v bútľavom strome. Údajne predvídal príchod rehoľníkov a hneď sa k nim pripojil. Podľa nie celkom jednoznačnej tradície Šimon Stock sa zúčastnil v r. 1245 na generálnej kapitule rehole v Aylesforde, kde bol zvolený za generálneho predstaveného.

Svätec sa vyznačoval mimoriadnou úctou k Panne Márii, ktorú prosil, aby poctila jeho reholu dajakým privilégiom. Odpoveďou bolo zjavenie Panny Márie, ktorá odovzdala Šimonovi Stockovi hnedý škapuliar ako privilégium a záloh večnej spásy.
Podľa životopisov zomrel 16. mája 1265 vo francúzskom meste Bordeaux pri vizitácii gaskonskej provincie svojej rehole.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.