Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. júl

* okolo 1438 Lipnica, dnes Lipnica Murowana, Poľsko
† 18. júl 1482 in Krakov

Význam mena Šimon: Boh vypočul (hebr.)

Svätý Šimon sa narodil v Lipnici Murowanej, na juhu Poľska, v rokoch 1435-1440. Jeho rodičia Gregor a Anna mu dali zdravú kresťanskú výchovu. Aj keď neboli zámožní, snažili sa mu dať vzdelanie i kultúru. Šimon bol zodpovedným a nábožným chlapcom, mal prirodzenú náklonnosť k modlitbe, zvlášť si uctieval Pannu Máriu. V roku 1454 sa presťahoval do Krakova, kde začal študovať na slávnej Jagelovskej univerzite. V tom čase prišiel do Krakova sv. Ján Kapistránsky, ktorý bol známy svojimi kázňami a zakladaním františkánskych kláštorov. V roku 1453 založil kláštor observantov aj v Krakove, ktorý zasvätil sv. Bernardínovi zo Sieny. Z toho dôvodu sa niekedy mnísi, ktorí tam žili, volali aj bernardínmi. Veľa mladíkov sa rozhodlo vstúpiť do tohto kláštora. V roku 1457 urobil takéto rozhodnutie aj Šimon spolu s desiatimi ďalšími svojimi spolužiakmi. Okolo roku 1460 prijal kňazské svätenie. Preložili ho do Tarnowa, neskôr späť do Krakova. Venoval sa kázaniu; jeho kázne boli veľmi jasné a múdre. Veľa rozjímal nad Svätým Písmom, modlil sa. V roku 1463 ho ako prvého spomedzi bratov ustanovili za kanonika Wawelskej katedrály v Krakove. Dali mu titul „predicator ferventissimus“ (horlivý kazateľ). V roku 1472 si vykonal púť k hrobu sv. Bernardína zo Sieny. Do Talianska sa neskôr dostal aj r. 1478, kedy sa konala generálna kapitula ich rehole v Pavii. Vtedy sa mu splnila aj dávna túžba navštíviť hroby sv. apoštolov v Ríme a vykonal aj púť do Sv. Zeme. Všetko to prežil v hlbokom pokání a vďačnosti voči Vykupiteľskému dielu jeho Majstra.

V roku 1482 vypukla v Krakove cholera. Mnoho ľudí zostalo opustených, chorých, mnoho ich zomrelo. Vtedy sa ukázala veľká láska, akú mal sv. Šimon a jeho spolubratia voči blížnym. Nezištne im pomáhali, nakoľko stačili. Šimon sám potešoval, pomáhal, udeľoval sviatosti. Keďže sa sám nešetril, nakazil sa aj on. Cítil, že sa blíži koniec. Len šesť dní po nakazení, 18. júla 1482, s pohľadom na kríž odovzdal svoju dušu Bohu.

V Poľsku sa od nepamäti uctievala jeho pamiatka. Oficiálne bol za blahoslaveného vyhlásený roku 1685. Za svätého bol vyhlásený pápežom Benediktom XVI. 3. júna 2007 v Ríme. Uctieva sa ako príklad chudoby, pokory a jednoduchosti.