Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 7. august

* Atény, Grécko
† 258 Rím

Pontifikát: 257 – 258

Význam mena: hladký, jemný (gr.)

Atribúty: biskupská berla v tvare kríža, mešec

Sv. Sixtus pochádzal z Grécka, priamo z Atén. Stal sa diakonom a slúžil rímskej Cirkvi. Po mučeníckej smrti pápeža sv. Štefana I. si ho zvolili za pápeža. Stal sa ním 30. augusta roku 257. Diakonom namiesto neho sa stal sv. Vavrinec. Za jeho pontifikátu sa skončili spory medzi Rímom a kresťanskou Afrikou. No vtedajší cisár Valerián neprial kresťanom. Zo začiatku bol síce tolerantný, no neskôr bol o to krutejší. Vydal nariadenie, aby každého kňaza alebo biskupa či diakona popravili priamo na mieste, kde ich stretnú. Pápeža Sixta našli cisárovi sliediči 6. augusta 258 v katakombách na Praetextatovom cintoríne pri slúžení bohoslužieb. Podľa jednej tradície ho sťali priamo pri oltári. Spolu s ním popravili aj štyroch diakonov. Podľa inej tradície ho predviedli pred súd a keď sa nechcel vzdať svojej viery, popravili ho. Pochovali v Kalixtových katakombách. Tesne pred smrťou podľa tradície prikázal diakonovi Vavrincovi, aby poklady Cirkvi rozdal chudobným.