Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. apríl

* okolo 1030 Szczepanów, Poľsko
† 11. apríl 1079 Krakov, Poľsko

Atribúty: meč, biskupská mitra

Patrón Poľska, biskupstva Krakov

Hrob sv. Stanislava vo Wawelskej katedrále v Krakove

Hrob sv. Stanislava vo Wawelskej katedrále v Krakove

Stanislav sa narodil v šľachtickej rodine v Szczepanówe pri Krakove. Študoval v Gniezne, tam bol aj vysvätený za kňaza. Biskup Krakova, Lampert Zula, mu zveril úrad kanonika a poveril ho kázaním. Stanislav sa vďaka tomu stal veľmi rýchlo známym, mnohí ho vyhľadávali, aby im poskytol duchovnú radu. Usiloval sa čím viac o rozšírenie viery a náboženstva. V roku 1072 bol vymenovaný za biskupa Krakova. Znepriatelil si však kráľa Boleslava II. Smelého, keďže odsúdil jeho krutosť, nespravodlivosť a únos ženy jedného šľachtica. Stanislav ho exkomunikoval. Keď kráľ prišiel na bohoslužby, Stanislav ich prerušil. Sám Boleslav ho zavraždil pri slúžení omše. Stalo sa to 11. apríla. Stanislav je poľským národným a hlavným krakovským patrónom. Kanonizoval ho pápež Inocent IV. v roku 1253.