Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený

Sviatok: 28. júl

* 27. marec 1935, Okarche, Oklahoma, United States of America

† 28. júl 1981, Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala

Stanley Francis Rother sa narodil 27. marca 1935 v okrese Oklahoma.  Bol najstarší zo štyroch detí narodených Franzovi a Gertrude Rother. Žil s rodinou v Okarche kde aj navštevoval kostol a školu Najsvätejšej Trojice. Vyrastal ako bežné dieťa vychované na farme, tvrdo pracoval pri vykonávaní každodenných povinností, navštevoval školu, hral športy, bol miništrantom a tešil sa z aktivít spojených s vyrastaním v malom meste. Na strednej škole začal v sebe rozoznávať Boží hlas a  povolania do kňazstva. Bol prijatý ako seminarista a svoje štúdium začal v seminári  Nanebovstúpenia v San Antoniu, v Texase.
Cesta k vysviacke nebola bez výziev. Bol skôr praktickejší než akademik  a tak mladý Stanley bojoval s latinčinou, ku ktorej bol vtedy kritický pretože v tomto jazyku sa vyučovali celé učebné osnovy predmetov. Z dôvodu jeho ťažkostí pri učení bol požiadaný, aby opustil seminár, pretože jeho známky boli neadekvátne.
Hľadal radu u biskupa Victora Reeda. Bolo rozhodnuté, že Stanley dostane druhú šancu zapísať sa do seminára Mount Saint Mary v Emmetsburg, Maryland. Aj napriek skúškam a ťažkostiam promuje na  Mount Saint Mary v Emmetsburg a 25. mája 1963 je vysvätený za kňaza. Ako kaplán Otec Rother slúžil päť rokov v Oklahome. V súlade s volaním pápeža Jána XXIII. hľadal a dostal povolenie pre vstup do misie diecézy v Santiagu Atitlan v Guatemale. Vzťah otca Rothera s obyvateľmi v Santiago Atitlan okamžite priniesol plodné ovocie. Slúžil v domácom kmeni Tzutuhil. Aby lepšie mohol slúžiť svojim ľuďom, Otec Rother musel začať hovoriť po španielsky a v jazyku Tzutuhil. Naučil sa nielen obidva jazyky, ale jeho vedomosti o kmeni Tzutuhil mu umožnili veľmi skoro sláviť omšu v ich jazyku. Jazyk kmeňa Tzutuhil nebol písaným jazykom pre svätú omšu, až kým neprišiel misijný tím z Oklahomy a s ním aj otec Rother a tak napriek jeho školským problémom s latinčinou to, čo dokázal, bolo absolútne pozoruhodné.
Ako aj v minulosti a od detstva, Otec Rother žil úplne jednoduchý život, zaujímalo ho iba, aby bol v čo najbližšom spoločenstve so svojím ľudom. Jeho život bol obklopený extrémnou chudobou, pretože ľudia z kmeňa žili iba v jednej miestnosti a žili z toho, čo dopestovali na svojich malých pozemkoch.
Otec Rother slúžil svojim farníkom v ich domoch, jedol s nimi, navštevoval chorých a pomáhal im so zdravotnými problémami. Dokonca im ponúkal svoje poľnohospodárske zručnosti na zlepšenie podmienok pre život, pracoval na poli, prinášal rôzne plodiny a staval zavlažovacie systémy.
Zatiaľ čo on slúžil v Guatemale, občianska vojna zúrila medzi militaristickými vládnymi silami a partizánmi. Katolícka cirkev bola zachytená uprostred týchto bojov, kvôli naliehavej požiadavke na katechizáciu a výchovu ľudí. Počas tohto konfliktu boli zabité stovky tisíc katolíkov.
Načas bola občianska vojna sústredená iba v mestách, ale čoskoro prišla aj na vysočiny a Santiago Atitlan. Katechéti začali zmiznúť, ľudia spali v chráme kvôli ochrane a zoznamy mŕtvych začali rásť rýchlym tempom.
Nakoniec sa v zozname mŕtvych objavilo aj meno otca Rothera. Pre svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojho spolupracovníka sa Otec Rother na naliehanie vrátil domov do Oklahomy. prijal však rozhodnutie, aby dal svoj život úplne svojmu ľudu a v jeden deň povedal, že „pastier nemôže utekať.“ Vrátil sa teda do Santiaga Atitlan aj napriek tomu, že mu odporovala jeho rodina i nadriadení a začal opäť pokračovať v práci v svojej misii.
Iba niekoľkých dní od jeho návratu do misie, vstúpili v noci na faru traja ľudia a popravili Otca Rothera. Mal 46 rokov. Jeho smrť šokovala katolícky svet a vznikli mnohé otázky, ktoré ešte nemajú dodnes odpovede. Napr. dôvod prečo bol otec Rother popravený a kto je zodpovedný za jeho násilnú smrť. Ľudia v Santiagu Atitlan smútili veľmi za svojím kňazom  a priateľom. Jeho spomienka naďalej podnecuje vášeň a vieru u ľudí, ktorým slúžil dôstojne a energicky. Kvôli náklonnosti a uctievaniu, ktoré obyvatelia Santiaga Atitlana cítia podnes, bolo vyhovené žiadosti, aby srdce Otca Rothera zostalo v Guatemale, kde je podnes.
Od začiatku jeho smrti ľudia Santiaga Atitlan, i arcidiecéza Oklahoma City a diecéza Tulsa verili, že otec Rother zomrel za vieru, bol mučeníkom. V roku 2007 bol otvorený proces kanonizácie.
Dňa 1. decembra 2016 vydal pápež František dekrét potvrdzujúci, že bol zabitý „in odium fidei“ (v nenávisti voči viere), ktorý umožnil blahorečenie. Otec Rother bol blahorečený 23. septembra 2017 počas omše v Cox Convention Centre v Oklahoma City. Je prvým kňazom a mučeníkom narodeným v USA, ktorý má titul blahoslavený v katolíckej cirkvi a druhým človekom, ktorý bol blahorečený na americkej pôde.