Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Spred 5.storočia

Existujú dve staré byzantské zbierky životopisov svätých, ktoré opisujú štvorčlennú rodinu, ktorá bola upálená pre vieru. Nie sú známe ani mená, ani žiadne biografické údaje ani o rodičoch, ani o ich dvoch synoch. Ich mená sú známe síce len Bohu, ale obeta ich života pre Krista má hodnotu, nebola zabudnutá.