Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 20. apríla

V Rímskom martyrológiu sú na deň 20. apríla uvedení (okrem iných) rímski mučeníci Sulpic a Servilián (lat. Sulpicius, Servilianus).O ich živote a smrti sa nevie nič určité, dokonca ani obdobie, kedy žili. Vie sa iba, že boli pochovaní v bazilike svätých Gordiána a Epimacha v Ríme.

Literatúra:
ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4. Priatelia dobrej knihy Trnava 1992.