Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 25. október

1. storočie

Vdova z mesta Joppe (v dnešnom Izraeli), ktorá sa spomína v Skutkoch Apoštolov (9, 36-42). Hovorí sa o nej, že „vynikala dobrými skutkami a almužnami, ktoré dávala.“ Zrejme bola krajčírkou. Zo Skutkov vyplýva, že v prvej Cirkvi bola veľmi obľúbená a mnohým bolo ľúto, že náhle ochorela a vzápätí zomrela. Keďže apoštol Peter bol práve v neďalekom mestečku Lydda, dvaja mužovia išli za ním, aby ho priviedli. Keď prišiel, vzkriesil Tabitu z mŕtvych. V Skutkoch Apoštolov sa uvádza, že ju nazývali aj Dorkas.