Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 5. marec

† 195 (?)

Význam mena: priateľ Boha

Sv. Teofil, biskup z Cézarey v Palestíne, sa spomína v Cirkevných dejinách Euzébia Cézarejského v chronológii dôležitejších cirkevných autorít počas pontifikátu pápeža sv. Viktora I. (okolo roku 200). O živote sv. Teofila vieme veľmi málo. Euzébius spomína ešte dvakrát vo svojich dielach jeho myšlienky, ktoré povedal na synode v Palestíne, kde bol Teofil prítomný, a pri zhromaždení biskupov, keď diskutovali o otázke slávenia Veľkej Noci. Jedna časť biskupov bola za to, aby sa zachoval hebrejský zvyk slávenia (14. apríla), kým druhá časť biskupov (na západe vrátane Ríma) bola za to, aby sa Veľká Noc slávila v nedeľu ako deň Pána. Teofil sa prikláňal k druhej variante.

Zo starých kalendárov nevyplýva, že by kult sv. Teofila bol rozšírený. Po prvýkrát ho vsunul do zoznamu svätých P. de Natalibus a potom C. Baronio, v krátkej chváloreči sa nachádza zmienka o jeho múdrosti a neporušenosti viery. Odtiaľ sa potom spomienka na sv. Teofila dostala aj do Rímskeho martyrológia.