Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 29.august

* 28. február 1924

† 28. august 1944

Narodila sa 28. 2. 1924 v Santa Giulia di Dego, v diecéze Acqui v severnej časti Talianska, do chudobnej, ale zbožnej, sedliackej rodiny. Jej rodičmi boli Giacomo Bracco a Angela Pera. Vo večerných hodinách sa celá rodina modlila po kľačiačky modlitbu svätého ruženca. Otec viedol modlitbu a niektoré zo starších detí čítali úryvky z evanjelia. Teresa bola jednoduchým dievčaťom. Mala veľkú úctu k obrazom Matky Božej a Ježiša v Eucharistii. Každý deň chodila na svätú omšu do kostola vzdialeného niekoľko kilometrov, prijímala Pánovo telo a dlho sa modlievala na kolenách pred svätostánkom. S nadšením spoznávala pravdy viery, ktoré ju učil zbožný farár Natale Olivieri, čítala katolícke knihy a časopisy. Bola však trochu iná ako jej rovesníčky – vážnejšia a pokornejšia, vážiacia každé svoje slovo, skromne oblečená, rozhodnutá rozvíjať svoje prednosti a bojovať s chybami. V deviatich rokoch sa začala zaujímať o osobu Dominika Savia, o ktorom sa dočítala v saleziánskom bulletine. Dominik – učeník sv. Jána Bosca – volaný pápežom Piusom XI. „Malý svätý“ a „Gigant ducha“ hoci v tom čase nebol ešte ani blahoslavený, sa stal jej duchovným vodcom podľa vzoru ktorého si chcela usporiadať svoj život. Často sa modlila pred jeho obrázkom, ktorý si vystrihla z novín a zavesila nad posteľ. Ústredné slová Dominika Savia- „Lepšia je smrť než hriech“ sa stali jej životným heslom. Keď si ich tak veľmi obľúbila, ešte nevedela, že sa stanú najkratším a najlepším popisom jej života. Na prelome rokov 1943-1944, taliansky odpor posilnil a zintenzívnil boj proti Nemecku. 24. júla 1944 na ceste medzi obcami Cairo Montenotte a Cortemilia (v talianskom kraji Acqui v Piemonte) partizáni zviedli bitku s nemeckým oddielom. Nasledujúci deň sa Nemci vrátili na bojisko a vyzdvihli posledných svojich vojakov. Z pomsty spaľovali domy na ceste, ničili majetok obyvateľov. Nemilosrdne začali obťažovať okolité komunity. 28. augusta vstúpili do rodnej dediny Teresy. Streľbou miestnych obyvateľov terorizovali a nútili ich, aby odovzdali svoje najcennejšie predmety. Zo zajatých ľudí si nemeckí žoldnieri vybrali tri dievčatá. Dvadsaťročná Teresa Bracco bola medzi nimi. Jeden z Hitlerovcov ju ťahal násilne do neďalekého lesa. Keď sa tam dostali, pokúšal sa ju znásilniť. Dievča sa začalo brániť, zúfalo, ale úspešne. Nečakane silný odpor Nemca rozzúril ešte viac. Chytil Teresu za krk a začal ňou z celej sily triasť. Napriek železnému zovretiu, ktorý ju zbavil dychu, sa Teresa neprestávala útočníkovi brániť. Nemec vytrhol pištoľ z puzdra, na bezbrannú dievčinu vystrelil dve smrteľné rany a potom ju celou silou kopol do hlavy. Teresa zomrela pri bránení svojej čistoty. Uprednostnila smrť pred hriechom. Obyvatelia Santa Giulia nikdy nezabudli na hrdinstvo svojej rodáčky Teresy. Jej smrť bola koncom jej mladého zbožného života. Beatifikácia Teresy Bracco prebehla 24. 5. 1998 svätým otcom Jánom Pavlom II., ktorý mladým pripomenul, že jej odvážny postoj bol dôsledkom nezlomnej vôle zachovať vernosť Kristovi v zhode s rozhodnutím a slovami, ktoré pred smrťou vyslovila: „Volím radšej smrť ako zneuctenie.“ Pápež ďalej mladým pripomenul, aby sa od nej učili viere, potvrdzovali ju v každodennom živote, morálnej súdržnosti, ktorá nepozná kompromisy a odvahe obetovať sa ​​ak je to potrebné, obetovať aj život na obranu hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.“