Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 21. máj

† 1. storočie

Sv. Timotej bol diakonom. Svoj život stratil pre vieru v Krista v Mauretánii v Afrike.