Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

(Torpete, Torpè)

Svätý

Sviatok: 29. apríl

† okolo 65 Pisa, Taliansko

Socha sv. Torpesa vo farskom kostole v St-Tropez

Socha sv. Torpesa vo farskom kostole v St-Tropez

Úcta k sv. Torpesovi je živá už oddávna najmä v talianskom meste Pisa, ale aj v St-Tropez vo Francúzsku a v španielskej Eciji. Prvý záznam o jeho živote a umučení pochádza pravdepodobne až zo 6. storočia, údaje v ňom teda môžu byť nepresné. Zdá sa, že Torpes bol úradníkom alebo rytierom na dvore cisára Nera. Pokrstil ho kňaz Anton, ktorý pôsobil v Pise. Čoskoro bol ako kresťan odhalený. Počas návštevy cisára Nera v Pise ho sťali.