Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. marec

* 26. november 1538 Mayorga pri meste León, Španielsko
† 23. marec 1606 Zaña, Peru

Význam mena: životaschopný ako býk

Emblém: biskupská berla

Patrón Limy, Peru, latinskoamreických biskupov

Sv. Turibius

Sv. Turibius

Sv. Turibius sa narodil 26. novembra 1538 v malej španielskej dedinke Mayorga de Campos v provincii León v nábožnej šľachtickej rodine. Študoval vo Valladolide, potom v Salamanke, kde navštevoval kurzy kánonického práva na vyššom kolégiu. V roku 1568 získal licenciát práva na univerzite v Santiagu di Compostella. Doktorát získať už nestihol, keďže sa stal vysokým úradníkom v Granade. Veľmi skoro prišiel do styku so španielskym kráľom Filipom II., ktorý ho potom chránil a mal ho v úcte. Vďaka Tridentskému koncilu (1545-1563) sa začala obnova biskupstiev. Inicioval to vlastne sv. Karol Boromejský. Aj z tohto dôvodu kráľ Filip II. hľadal vhodného kandidáta na arcibiskupské sídlo do Limy v Peru, ktoré bolo v tom čase španielskou kolóniou. O túto službu požiadal práve Turibia. Ten sa najprv tuho bránil, no napokon sa podrobil. Odišiel do Sevilly, kde absolvoval štúdiá a predpísané stupne ku kňazstvu a kňazské svätenie. Pápež Gregor XIII. ho v roku 1580 vymenoval za limského arcibiskupa. V auguste toho istého roku prijal biskupské svätenie a následne na to sa odplavil loďou do Južnej Ameriky. Dorazil tam na jar nasledujúceho roku.

Hneď po prevzatí úradu sa neúnavne snažil, aby obnovil cirkevnú disciplínu. Mal veľmi rád domorodcov a pomáhal im, ako mohol. V roku 1594 poslal kráľovi Filipovi list, kde spomína, že precestoval 15 000 km a pobirmoval viac ako 60 000 ľudí. Neraz prišiel do konfliktu s rehoľníkmi, ktorí žiarlili na jeho úspechy, so svetskými kňazmi, ktorí nezachovávali všetky predpisy, so španielskymi kolonistami, ktorí si namýšľali, že si tam môžu dovoliť všetko – vrátane cudzoložstiev, lúpeží, krutostí atď. Biskup sa niekedy až hanbil za svoj španielsky pôvod. Celou váhou svojej osobnosti sa postavil na stranu utláčaných Indiánov. Niekoľkých dokonca vzal k sebe do Limy, aby ich tam chránil a podporoval.

Arcibiskup Turibius 25 rokov pôsobil v Lime. Za tie roky precestoval štyrikrát celú krajinu. Zvolal 12 biskupských synod. V roku 1583 zostavil katechizmus, ktorý bol vydaný v španielčine, v reči aimará a quechua. V roku 1591 založil v Lime kňazský seminár. Bol to prvý seminár na Novom kontinente.

Na štvrtej vizitačnej ceste, na ktorú nastúpil v roku 1605, mu prišlo zle. Došiel do údolia Pascasmayo, kde sa uchýlil v dome indiánskeho katechétu. Pomohli mu dostať sa do kaplnky augustiniánskeho kláštora, kde poprosil priora pátra Hieronyma, aby mu zahral na harfe a zaspieval žalm „Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.“ Turibius sa naposledy pozrel na kríž a vydýchol. Bolo to na Zelený štvrtok 23. marca 1606. Jeho telesné pozostatky previezli do Limy. Veriaci ho úprimne oplakávali a aj uctievali ako svätca. Rím túto úctu aj potvrdil. V roku 1679 bol Turibius vyhlásený za blahoslaveného a v roku 1726 za svätého. Je patrónom Peru.