Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 29. apríl

* Efez (?), dnes ruiny pri meste Selçuk v Turecku
† 1. storočie

Tychikus sa spomína v Skutkoch apoštolov (20, 4) ako jeden zo spoločníkov apoštola Pavla na jeho ceste do Jeruzalema, kde mal odovzdať dary zo zbierky pre veriacich. Tychikus bol pravdepodobne aj s Trofimom zástupcom cirkevného zboru v Efeze.

Ako posol apoštola Pavla sa spomína v Liste Kolosanom 4,7, v Liste Efezanom 6,21, v Druhom liste Timotejovi 4,12 a v Liste Títovi 3,12. Tradícia (či skôr legenda) ho uvádza ako diakona a neskôr prvého biskupa Chalcedónie (dnes Kadiköy, časť Istanbulu v Turecku).