Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavená

Sviatok: 8. máj

* 18. september 1882 Oberdorf, Bádensko-Württembersko, Nemecko
† 8. máj 1913 Hegne pri Konstanz, Bádensko-Württembersko, Nemecko

Význam mena: bohatá dedička (zast. nem.)

Bl. Ulrika Nisch

Bl. Ulrika Nisch

Ulrika Nischová, krstným menom Františka, sa narodila v Oberdorf-Mittelbiberachu (diecéza Rottenburg-Stuttgart) 18. septembra 1882 v Nemecku ako prvá z jedenástich detí. Otec slúžil v kaštieli pri koňoch, mama robila slúžku v hostinci. Jej rodina bola veľmi chudobná. Kvôli tomu ju vychovávala babka a neskôr teta, ktoré jej dali dobré základy náboženské i ľudské. Keď skončila školu, aj ona sa zamestnala ako slúžka v rôznych rodinách, aby pomohla svojim rodičom v ich chudobe. V roku 1903 ju postihla ťažká choroba (ruža) a museli ju hospitalizovať v nemocnici v Rorchachu, kde spoznala Sestry lásky sv. Kríža z Ingebohlu. Pocítila volanie k rehoľnému životu. Rozhodla sa k nim vstúpiť. V roku 1907 zložila rehoľné sľuby ako sestra Ulrika. Pridelili ju do kuchyne v nemocnici v Bühle v Mittelbadene, neskôr robila kuchárku v dom sv. Vincenta v Baden-Baden, kde zostala štyri roky, až do augusta 1912. Všetky služby, ktoré konala, robila vo veľkej pokore a trpezlivosti. Snažila sa pomáhať všetkým, nikoho neodmietala. Dôsledne si plnila aj svoje rehoľné povinnosti. Ťažká práca a odriekavý život ju však poznačil. V máji roku 1912 dostala tuberkulózu. Hospitalizovali ju v nemocnici sv. Alžbety blízko provinciálneho domu v Hegne, kde ako 31-ročná zomrela 8. mája 1913. Jej hrob sa stal cieľom mnohých pútnikov. Blahorečil ju pápež Ján Pavol II. v roku 1987.