Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 19. máj

† asi 230 Rím

Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.)

Pontifikát: 222 – 230

Sv. Urban bol pápež a mučeník. Za pápeža bol zvolený r. 222, v treťom roku vlády cisára Alexandra. Nasledoval po sv. Kalixtovi. Pápežom bol osem rokov. Hoci Cirkev mala pokoj od prenasledovania, často sa vyskytovalo lokálne prenasledovanie. V aktách sv. Cecílie sa píše, že pápež sv. Urban povzbudzoval kresťanov odsúdených na smrť a obrátil mnoho pohanov. Za mučeníka ho pokladá Sakramentárium sv. Gregora, Martyrológium sv. Hieronyma, ktoré publikoval Florentinius, a takisto sa uvádza ako mučeník v gréckej liturgii. Podľa Fortunata a niekoľkých starých misálov sa zdá, že sviatok sv. Urbana sa lokálne slávil vo Francúzsku už v 6. storočí. Počas pontifikátu sv. Urbana bol Hypolit protipápežom. Legendy hovoria, že sv. Urban pokrstil Valeriána, manžela sv. Cecílie. Urban zomrel r. 230 a pochovali ho na cintoríne sv. Kalixta.