Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

13. storočie

Význam mena: obyvateľ mesta (z lat.)

Vlastným menom sa volal Jacques Pantaléon. Narodil sa v Troyes asi roku 1200. Za pápeža ho zvolili r. 1261. V Paríži vyštudoval cirkevné právo. Bol biskupom vo Verdune a patriarchom v Jeruzaleme. Chcel zachrániť Sicíliu pred nasledovníkmi Fridricha II., ktorého Lyonský koncil r. 1245 exkomunikoval. Týmto chcel upevniť pápežskú autoritu v Itálii. V r. 1263 vyjednával s francúzskym kráľom sv. Ľudovítom IX., aby dosadil jeho brata Karola z Anjou na sicílsky trón. Zmluvu však už podpísať nestihol, lebo roku 1264 zomrel. Toho istého roku však ešte vydal bulu, ktorou nariadil sláviť sviatok Božieho Tela v celej Cirkvi.