Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

v súčasnom Rímskom martyrológiu z r. 2004 sa spomienka na sv. Urbana nespomína

Blahoslavený (?)

Sviatok: 2. apríl

* okolo 327
† okolo 390 Langres, Francúzsko

Patrón vinárov, abstinujúcich alkoholikov

Sv. Urban bol šiestym biskupom v meste Langres vo Francúzsku. Za biskupa bol vysvätený r. 374. Podľa legendy krátko potom nastal nepokoj v Langres, z biskupského sídla ho vyhnali. On sa ukryl v jednej vinici, kde ho prichýlili majitelia. On to využil a evanjelizoval medzi nimi, takže sa obrátili a prijali krst. Potom mu sami pomáhali v evanjelizovaní. Urban chodil po viniciach a snažil sa šíriť kresťanstvo. Zvlášť si uctieval Kristovu krv. Časom si získal srdcia ľudí, najmä vinárov, medzi ktorými sa najčastejšie pohyboval.