Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. marec

† okolo 420

Sv. Urbicius bol biskupom v meste Metz vo Francúzsku. Horlivo šíril vieru medzi ľuďmi tamojšieho kraja. Dal postaviť chrám sv. Františka z Noly, ktorý sa neskôr stal mníšskym kláštorom sv. Klementa.