Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. august

† 304

Mučeník. Bol rečníkom v Illýrii (dnešné Albánsko). Slúžil v armáde cisára Diokleciána (284-305). Zatkli ho, pretože bol kresťanom a v Nikomédii (dnešné Turecko) ho sťali.