Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 18. apríl

* 645 Floyon, Francúzsko
† 713 Lobbes, Belgicko

Sv. Ursmar bol benediktínskym opátom a biskupom, misionárom. Bol biskupom-opátom opátstva Lobbes v Belgicku, odkiaľ organizoval veľmi úspešnú misijnú činnosť v krajine.