Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. február

† pred alebo na zač. 9. storočia

Sv. Ursus bol kňazom, pochádzal z Írska. Založil kláštor v Aostatale. Bojoval proti bludom, najmä proti obrazoborectvu.