Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 30. júl

† okolo 508 Auxerre, Francúzsko

Veľa rokov žil ako predstavený eremitov, kým nedostal menovanie za biskupa do Auxerre (Francúzsko). Pri menovaní mal údajne už 75 rokov.