Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 14. február

† 14. február 269

Význam mena: zdravý, silný, mohutný (lat.)

Patrón: zaľúbených, snúbencov a mladomanželov

Podľa tradície bol Valentín jednoduchý čestný rímsky kňaz, ktorý uzdravil slepé dievča. Napriek zákazu cisára Klaudia II. sobášil snúbencov podľa cirkevných obradov a pomáhal im v ťažkostiach. Kvôli tomu ho sťali a pochovali na Via Flaminia, no na inom mieste ako sv. biskupa Valentína. Na základe rôznych tradícií sa tiež považuje za patróna zaľúbených ako aj sv. biskup a mučeník Valentín.