Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätí

Sviatok: 14. jún

† okolo 304 Soissons, Francúzsko

Význam mena: Valér = mocný, silný; Rúfus = ryšavý, hrdzavý (z lat.)

Atribút: palma

Podľa tradície boli sv. Valér a Rúfus umučení za čias prenasledovania kresťanov, keď v Ríme vládol cisár Dioklecián. Boli skladníkmi, na starosti mali cisárske sýpky, ktoré boli situované na území dnešného Francúzska pri Soissons. Bolo to na ceste, ktorá viedla do Ríma. Boli presvedčenými a horlivými kresťanmi a šírili evanjelium. Táto horlivosť sa však nepáčila ich nadriadenému, pohanovi Riziovarovi, ktorý sa rozhodol ich odstrániť. Oni sa o tom dozvedeli, ušli a ukryli sa v jaskyni na okolí. Skoro ich však našli, sťali ich a ich telá hodili do rieky Vesle. Presný dátum ich smrti nie je známy, no bolo to na prelome 3. a 4. storočia. Ich mená sa spomínajú už v Hieronymovom martyrológiu, odkiaľ prešla ich spomienka s nezmeneným dátumom – 14. júna – aj do ďalších martyrológií. Relikvie sv. Valéra a Rúfusa sa nachádzajú v katedrále v Soissons.