Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 4. február

1. storočie

Význam mena: nositeľka víťazstva (gr. Bereniké, Βερενίκη), Ver – jar, Niké – víťazstvo, víťazná jar (lat.-gr.); Vera icon – opravdivý obraz (gr.), slovenská podoba tohto mena: Jarmila 

Atribút: šatka s odtlačkom Kristovej tváre

El Greco: Veronika, okolo 1580, Museo de Santa Cruz Toledo

El Greco: Veronika, okolo 1580, Museo de Santa Cruz Toledo

Veronika je podľa tradície žena, ktorá podala šatku Pánu Ježišovi, keď niesol svoj kríž na Golgotu. Na šatke zostala odtlačená podoba Kristovej tváre. Nikde neexistuje historická zmienka o tejto udalosti, no tradícia je tak silná, že Veronikina šatka a jej čin má pevné miesto na krížovej ceste. Jej šatka sa v roku 1297 na príkaz pápeža Bonifáca VIII. dostala do chrámu sv. Petra v Ríme, kde sa uchováva doteraz. O Veronike nie je nič známe, nie je zapísaná ani v Rímskom martyrológiu, ale má svoj sviatok. Apokryfné Skutky Pilátove rozprávajú o žene menom Veronika, ale totožnosť so ženou, ktorá podala Ježišovi ručník je nepravdepodobná. Symbolom Veroniky je šatka s podobou Kristovej tváre a tŕňová koruna.

Blahoslavená Anna Katarína Emmerichová ju v diele Umučenie Pána Ježiša udáva pod menom Serafia.