Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

latinsky: Fides

Svätá

Sviatok: 6. október

† okolo 307 Agen, Francúzsko

O sv. Viere nevieme toho veľa. Jej meno sa spomína v Rímskom martyrológiu. Podľa všetkého pochádzala zo vznešenej nábožnej rodiny. Keď mala dvanásť alebo trinásť rokov, miestny prefekt Dácius v Agen (juhozápadné Francúzsko) ju nútil, aby sa vzdala svojej viery. Ona nechcela, vyznala vieru v jediného Boha. Nato ju pálili na horúcom rošte a nakoniec sťali. Bolo to asi za prenasledovania počas vlády cisára Diokleciána alebo krátko potom. V 9. storočí previezli relikvie sv. Viery do mesta Conques-en-Rouergue. To sa stalo potom centrom úcty k sv. Viere. Svojho času v tomto meste bol aj kláštor, kde sa často zastavovali pútnici k hrobu sv. Jakuba do Compostelly. Kult sv. Viery sa rozšíril aj do Európy a Ameriky.