Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. február

† 7. storočie (?)

Význam mena: víťaz (lat.)

Sv. Viktor bol pustovníkom, eremitom. Žil osamelým životom v kraji Arcis-sur-Aube v Champagne vo Francúzsku. Uctievali si ho najmä benediktíni z opátstva v Montiramey.