Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. január

* okolo 1150 hrad Arthel, Francúzsko
† 10. január 1209 Bourges, Francúzsko

Význam mena: ten, ktorý chce ochraňovať (zast. hornonem.)

Atribút: biskupský pastorál (berla)

Viliam de Don Jeon sa narodil v Nevers vo Francúzsku. Vychovával ho jeho strýko, archidiakon v meste Soissons. Viliam sa stal kňazom, kanonikom v Soissons a v Paríži, neskôr sa však rozhodol zanechať svet a vstúpil k cisterciánskym mníchom v opátstve v Grandmont. Po niekoľkých rokoch sa stal opátom kláštora v Pontigny, vo Fontaine-Jean v diecéze Soissons a v Chaalis. V septembri roku 1200 umrel arcibiskup v meste Bourges. Na návrh parížskeho biskupa Oddoneho pápež Inocent III. menoval na miesto biskupa v Bourges prváve Viliama. Napriek tomu, že Viliam mal najradšej svoju utiahnutosť, chudobu a jednoduchosť a menovanie mu bolo proti vôli, ujal sa pastierskeho úradu. Svoj mníšsky spôsob života si ponechal, nakoľko sa dalo, aj ako biskup. Snažil sa o prehĺbenie nábožnosti, pomáhal chudobným, bránil cirkevnú náuku pred rôznymi sekulárnymi vplyvmi, aj pred kráľom. Jeho zásluhou sa mnoho albígencov vrátilo do Cirkvi. Chcel sa zúčastniť aj križiackej výpravy, no ochorel a 10. januára 1209 zomrel. Svätorečil ho v roku 1218 pápež Honórius III.