Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 22. január

* 21. apríl 1795 Rím, Pápežský štát
† 22. január 1850 Rím, Pápežský štát

Vincent Pallotti, syn Petra Pavla a Magdalény De Rossi, sa narodil v Ríme 21. apríla roku 1795. Mladosť prežil v náboženskej atmosfére rodinného domu. Kňazskú vysviacku prijal 16. mája v roku 1818. Keďže sa po vysviacke zaoberal všestrannou a mnohotvárnou apoštolskou činnosťou, spriatelil sa s mnohými kňazmi, ale aj so svetskými osobami, ktoré sa aktívne angažovali v oživovaní kresťanskej viery medzi obyvateľmi Ríma. Jeho dušpastierske povolanie ho v každej oblasti poháňalo k budovaniu spolupráce medzi duchovnými, rehoľníkmi a laikmi.

V tamtých časoch mu Rím dával široký priestor na kňazskú a apoštolskú činnosť. Svojou dušpastierskou starostlivosťou Pallotti prevzal veľa oblastí cirkevného života: bol otvorený pre chudobných a opustených, neúnavne spovedal, propagoval konferencie pre rehoľníkov a viedol misie vo farnostiach, organizoval formáciu pre kresťanskú mládež, dospelých laikov a duchovných, otváral a podporoval sirotince, propagoval apoštolát tlače, podporoval misijné pôsobenie a bol otvorený pre problémy kresťanského východu, bol pri začiatku osláv oktávy Epifánie (Zjavenia Pána), ktoré boli vyjadrením jednoty a všeobecnosti (katolíckosti) Cirkvi. Predsa však len, nadovšetko v centre jeho angažovania sa bola vždy starostlivosť o Božiu chválu a spásu ľudí. Silou, ktorá hýbala celým jeho apoštolátom, smerujúcim k oživovaniu viery, bola láska v dvojakom rozmere: duchovnom a dočasnom.

Prevládajúcou vlastnosťou v celom živote a apoštolskej činnosti Vincenta Pallottiho bolo jednostajné úsilie o svätosť, ktoré – dalo by sa povedať – sa stalo „kvasom“ oživujúcim všetky iné oblasti jeho života. Každú chvíľu svojho života smeroval k nekonečne svätému Bohu. Sv. Vincent, úplne pohltený Bohom, vyznáva: Boh, ktorý je vo svojej podstate svätosťou, svojou nekonečnou svätosťou ničí celú moju nehodnosť, a po zmarení mňa celého ostáva vo mne Boh, Svätosť, nesmierna, nekonečná, večná a nepochopiteľná (OOCC X, s. 459).

Vincent Pallotti zomrel v Ríme, v dome pri Kostole San Salvatore in Onda, dňa 22. januára roku 1850. Na storočnicu svojej smrti ho pápež Pius XII. pripočítal medzi blahoslavených a 20. januára roku 1963 ho pápež Ján XXIII. kanonizoval. On o svätom povedal: Sv. Vincent Pallotti je jednou z najvynikajúcejších osôb v oblasti apoštolskej činnosti XIX. storočia (…). Nebol spokojný s obyčajným kňazstvom. Vymýšľal iné prostriedky, aby dovolil ľuďom poznať a milovať Boha

Zdroj: Pallotini.sk