Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 28. apríl

† okolo 60 ? Ravenna, Taliansko

Význam mena: oživujúci (lat.)

Sv. Vitalis - mozaika v bazilike v Ravenne

Sv. Vitalis – mozaika v bazilike v Ravenne

Sv. Vitalis (Vitál) bol podľa legendy rytierom, prišiel do Ravenny so sudcom Paulínom, ktorý vykonával rozkazy cisára Nera. V tom čase zúrilo prenasledovanie kresťanov. Vitalis povzbudzoval lekára Ursicína, ktorý bol tiež kresťanom a za to mal zomrieť. Vitalis sa po jeho smrti odmietol vrátiť späť do služby a pochoval telo mučeníka. Vitalisa teda tiež chytili, mučili a nakoniec ho zaživa pochovali.

Približne v tom istom čase zomrela mučeníckou smrťou v Miláne aj jeho manželka Valéria. Jeho synovia Gervasius a Protasius boli taktiež umučení pre vieru. Presné roky ich života nevieme určiť. Je možné, že Vitalis bol umučený až o 100 rokov neskôr, okolo roku 180.

Sv. Vitalisovi sú zasvätené viaceré chrámy v Taliansku. Najznámejší je v Ravenne. Postavený bol v rokoch 541-546 a posvätený v roku 547. Zrekonštruovaný bol v rokoch 1898-1900. Patrí medzi najkrajšie skvosty byzantskej architektúry.