Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 11. január

* Gaza, Egypt
† 625, Alexandria, Egypt

Katolícky svätec, ktorý si každú noc najal prostitútku.

Patrón nádenníkov a prostitútok

Upevnenie dôstojnosti každej osoby je základným aspektom katolíckeho učenia. Preto Cirkev vehementne nesúhlasí so sexuálnym obchodom a pornografiou, ktorá degraduje ľudí a stavia ich do pozície predmetu pre sebecké sexuálne uspokojenie druhých. Jedným úžasným príkladom tohto katolíckeho učenia v praxi je príbeh svätého Vitalisa z Gazy. Svätý Vitalis bol obráteným moslimom z Gazy, dnešná Palestína. Vo veku 60 rokov vycestoval do mesta Alexandria. Po príchode do mesta získal meno a adresu každej prostitútky v meste. Potom sa nechal najať ako robotník na každý deň. Vykonával ťažkú ​​fyzickú prácu, najmä pre muža jeho veku to vôbec nebolo jednoduché. Každý deň si vzal svoju mzdu za odrobenú prácu, aby si nakoniec prenajal jednu z týchto žien živiacich sa vlastným telom. Avšak namiesto využitia týchto žien, ako ostatní muži, ktorí si ich najímali, rozprával im a učil ich o dôstojnosti a hodnote ženy a že si žiadna z nich nezaslúži, aby ich iní používali za peniaze ako objekt ich žiadostivosti. Mnohé prostitútky v meste opustili túto svoju profesiu a stali sa dobrými manželkami a matkami vďaka príkladu súcitnej starostlivosti a rešpektu.

Vitalis bol zabitý mužom, nepochopením povahy návštevy mnícha nevestinca, keď ho udrel do hlavy. Vitalisovi sa podarilo vrátiť do svojej chatky, kde zomrel. Keď ho našli mŕtveho, zvieral v dlani papier s citátom 1 Korinťanom 4, 5: „Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme, a vyjaví úmysly sŕdc.“ Na jeho pohreb sa zhromaždili stovky bývalých prostitútok, ktoré vyrozprávali šľachetnosť jeho počínania.

Je uctievaný v Pravoslávnej i Katolíckej cirkvi.