Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. júl

* okolo 956 Kyjev, Ukrajina
† 15. júl 1015 Berestov pri Kyjeve, Ukrajina

Sv. Vladimír (ruská ikona)

Sv. Vladimír (ruská ikona)

Sv. Vladimír I. bol vnukom sv. Oľgy, nemanželským synom Svjatoslava, veľkého vojvodu Kyjeva. Ten ho dal na výchovu do Novgorodu. Jeho nevlastní bratia Jaropolk a Oleg podnietili vznik občianskej vojny, bojovali medzi sebou. Jaropolk zabil svojho brata a stal sa vládcom. Zmocnil sa Novgorodu a Vladimíra donútil ujsť do Škandinávie. Udialo sa to roku 977. Vladimír sa však roku 980 vrátil aj s vojskom, dobyl Novgorod. Svojho brata porazil a stal sa neobmedzeným vládcom Ruska. Bol známym pre svoje barbarstvá, ktoré páchal na ľuďoch, a nemravný život, ktorý viedol. V roku 988 dobyl Krym. Tam sa stretol s kresťanstvom a prekvapilo ho, ako sa rozšírilo medzi ľuďmi. Požiadal o ruku dcéru východného cisára Bazila II. Obrátil sa, stal sa kresťanom, zmenil svoj život a potom sa dal s ňou zosobášiť. Keď sa vrátil do Kyjeva, pozval misionárov z Grécka, aby pracovali medzi ľuďmi v Rusku. Dal postaviť školy a kostoly. Po ďalšie roky mal však trápenie s rebelmi, ktorí sa búrili proti nemu. Na ich čele stáli jeho synovia z prvého manželstva. Jeho dvaja synovia zo zákonného manželstva s dcérou cisára Bazila II., Roman a Dávid, boli zabití pre vieru. V roku 1014 bol donútený potlačiť povstanie svojho rebelujúceho syna Jaroslava v Novgorode. Avšak cestou tam ochorel a pri ruskom meste Berestov zomrel. Je patrónom ruských katolíkov.