Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá

Sviatok: 24. január

5. storočie

O živote sv. Euzébie z Milasy jestvuje niekoľko zmienok. Sú však popretkávané legendárnymi prvkami, preto jej životopis nevieme presne zostaviť. Podľa všetkého sa narodila v Ríme v 5. storočí, bola presvedčenou kresťankou. Zvolila si panenstvo pre Krista, kvôli tomu vytrvalo odmietala ponuky na sobáš. Neskôr odišla do Milasy na juhovýchode Malej Ázie, kde spolu s ázijskými obyvateľmi žili aj Gréci, bolo tam niekoľko miest na grécky spôsob. Tam bola známa pod menom Xénia. Medzi ľuďmi sa rýchlo rozšírili chýry o zázrakoch, ktoré sa stali na jej príhovor. Existujú i viaceré záznamy o nej, avšak zakladajú sa na legendách. Jej mená Euzébia a Xénia pochádzajú z gréčtiny. Euzébia bolo meno, ktoré sa na kresťanskom Východe používalo menej, viac používané bolo meno Xénia.

V Rímskom martyrológiu sa spomienka na ňu nenachádza.