Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 15. marec

* asi 679 Siberena, Kalábria (dnes Santa Severina Crotone v Taliansku) alebo Atény, Grécko
† 752 Rím

Pontifikát: 741 – 752

Význam mena: Boh pamätá (hebr.)

Sv. Zachariáš sa narodil buď v Kalábrii alebo v Aténach v Grécku. Za pápeža sv. Gregora III. bol vysvätený za diakona. Keď pápež zomrel, za jeho nástupcu v roku 741 zvolili Zachariáša. Silne bojoval proti obrazoborectvu cisára Konštantína V. Takisto bojoval proti otrokárstvu. Snažil sa o mier, vyjednával s panovníkmi a podporoval upevnenie karolínskeho rodu vo Francúzsku. Podporoval sv. Bonifáca v jeho úsilí o pokresťančenie nemeckých krajín. Hovorí sa, že na vežu Lateránskeho chrámu dal namaľovať mapu kresťanského sveta. Preložil dialógy sv. Gregora Veľkého z latinčiny do gréčtiny. Zomrel v roku 752.