Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 23. august

† asi 116

Sv. Zachej (alebo Zachariáš) bol biskupom v Jeruzaleme. Sv. Epifánius, ale aj iní, udávajú, že bol v poradí 4. biskupom Jeruzalema.