Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 20. december

* Rím
† 217 (alebo 218) tamtiež

Zefirín sa narodil asi v Ríme, v niektorých prameňoch sa jeho meno udáva ako Geferino. Pôvodne bol otrokom, no dostal slobodu. Nebol vzdelaným mužom. Pápežom sa stal v roku 199. Bolo to za vlády Septima Severa. Za svojho poradcu si Zefirín zvolil Kalixta, diakona. Okrem iného mu zveril aj správu a reorganizáciu kresťanských cintorínov. Nepáčilo sa to však vzdelaným učencom. Jeden z nich – Hypolit – vyčítal pápežovi, že nie dostatočne učene bojuje proti bludom. V Cirkvi bolo vtedy viacej bludov, najmä modalizmus (trojičný spor – kto trpel – Otec alebo Syn?). Zefirín vtedy jednoznačne reagoval za pravú náuku Cirkvi, hoci to neurobil „učeným spôsobom“. Hypolit ho nazval nevzdelancom. No napriek tomu Zefirín udal jasný smer v náuke Cirkvi. Pápežom bol do roku 217. Bol prvým pápežom, ktorého pochovali do Kalixtových katakomb na Via Appia.