Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 2. september

† okolo 360 Nikomédia, dnes Ízmit, Turecko

Sv. Zeno bol zabitý pre vieru v Nikomédii spolu so svojim dvoma synmi Konkordiom a Teodorom počas prenasledovania kresťanov za čias cisára Juliána Apostatu.