Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 26. december

† 400

Sv. Zeno bol biskupom v meste Maiumas (dnešný El Mineh) pri Gaze v Palestíne. Bol bratrancom mučeníka Euzébia.