Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 12. apríl

* 1. pol. 4. stor. Mauretánia, dnes Maroko (?)
† 12. apríl okolo 380 Verona, Taliansko

Atribúty: udica, kôš alebo kniha s dvoma rybami

Patrón zle hovoriacich a zle chodiacich detí, pred povodňami

Zeno sa narodil pravdepodobne v Afrike na území dnešného Maroka. Dostal výborné klasické vzdelanie. V roku 362 ho zvolili za biskupa Verony v Taliansku. Bol veľmi aktívny v misionárskej práci, jeho zásluhou sa mnoho ľudí vzdalo bludu arianizmu. Tradícia ho vykresľuje ako človeka, ktorý veľmi dbal o chorých a chudobných. Podľa legendy nechcel byť nikomu na obtiaž, a tak sa sám staral o svoje živobytie, v rieke lovil ryby. Pri tejto činnosti ho našli poslovia cisára Galliena, ktorý ho žiadal o modlitbu za uzdravenie posadnutej dcéry. Vo Verone vybudoval Zeno katedrálu, založil kláštor pre ženy, ktoré sa chceli zasvätiť Bohu. Povzbudzoval ľudí k skutkom kresťanskej lásky. Obšírne písal o viacerých teologických témach. Z jeho spisov sa veľa dozvedáme aj o zvykoch tých čias.