Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 1. apríl * 344, Egypt †  421, Izrael Životopis Márie Egyptskej sa začína životom mnícha Zosimu. Tento mních žil už od svojho detstva v palestínskom monastiery v okolí Kesarie. Zosima si myslel, že je najdokonalejší v duchovnom živote spomedzi ľudí a pomyslel si „Nájde sa v ďalekej púšti svätý muž, ktorý by ma prevýšil v rozumnosti a v činoch“? Je to vlastne lenivosť spojená s pýchou, matkou všetkých hriechov. Ale zmena je potrebná lebo spomedzi nás ľudí niet spravodlivého ani jedného (Rim 3, 10) ako to povedal aj anjel Zosimovy keď sa mu zjavil. A tak sa Zosima  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. apríl * okolo 565 Auvergne, Francúzsko † 1. apríl 619 (?) Leuconay, dnes St-Valéry-sur-Somme, Francúzsko Význam mena: silný (lat.) Patrón rybárov Sv. Valér bol žiakom sv. Kolumbána. Žil ako mních v kláštore v Luxeuil (dnes Luxeuil-les-Bains). V roku 610 sa rozhodol kláštor opustiť a žiť ako pustovník v okolí mesta Amiens. Vzorom mu stále bol sv. Kolumbán. V roku 613 založil kláštor v Leuconay, v ktorom sa mnísi riadili pravidlami sv. Kolumbána. Mnoho ľudí vďaka nemu uverilo v Krista a prijalo kresťanskú vieru. Valér zrušil pohanské zvyky, dal vyťať strom, ktorý si pohania uctievali ako posvätný. Podľa  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. apríl * 1053 Châteauneuf-sur-Isère pri Valence (Drôme), Francúzsko † 1. apríl 1132 Grenoble, Francúzsko Význam mena: bystrý duchom (nem.) Atribút: biskupská berla Sv. Hugo sa narodil v šľachtickej rodine v roku 1053 v Chateau-Neuf d’Isere v juhovýchodnom Francúzsku. Rodičia mu dali dobré kresťanské základy. Po štúdiách dostal miesto kanonika pri katedrále vo Valencii, hoci ešte nebol kňazom. Bol ostrým protikladom zosvetáčteným kanonikom. Bol skromný, chránil sa hriechu, žil prísnym životom. V tom čase prišiel do Valencie pápežský legát, ktorý mal riešiť nejaké neporiadky. Všimol si Huga a zobral si ho za tajomníka. Hugo mu ochotne pomáhal. V roku 1080  [ Read More ]