Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 1. apríl

* okolo 565 Auvergne, Francúzsko
† 1. apríl 619 (?) Leuconay, dnes St-Valéry-sur-Somme, Francúzsko

Význam mena: silný (lat.)

Patrón rybárov

Sv. Valér bol žiakom sv. Kolumbána. Žil ako mních v kláštore v Luxeuil (dnes Luxeuil-les-Bains). V roku 610 sa rozhodol kláštor opustiť a žiť ako pustovník v okolí mesta Amiens. Vzorom mu stále bol sv. Kolumbán. V roku 613 založil kláštor v Leuconay, v ktorom sa mnísi riadili pravidlami sv. Kolumbána. Mnoho ľudí vďaka nemu uverilo v Krista a prijalo kresťanskú vieru. Valér zrušil pohanské zvyky, dal vyťať strom, ktorý si pohania uctievali ako posvätný. Podľa tradície uzdravil chromého muža, ktorý sa po ňom stal opátom kláštora.