Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 1. január * okolo 962 Auvergne, Francúzsko † 1. január 1049 Souvigny, Allier, Francúzsko Patrón proti žltačke Sv. Odilo sa narodil v šľachtickej rodine okolo roku 962 v Auvergne vo Francúzsku. Okolo roku 990 vstúpil do benediktínskeho kláštora v Cluny. Asi v roku 994 sa stal tam opátom. Žil veľmi prísnym a asketickým životom. Neváhal dať aj posledné peniaze kláštora, aby pomohol biednym a chudobným, hlavne počas hladu, ktorý sa šíril v roku 1006. Počas jeho pôsobenia ako opáta stále viac a viac kláštorov sa napájalo na ducha mníšskeho života, ktorý vládol v opátstve v Cluny. Spolu s opátom Richardom  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 1. január; v Čechách 30. máj * okolo 1220 Křižanov, Morava † okolo 1252 Jablonné v Podještědí, Čechy Atribúty: kôš s chlebom, kríž s ružami Patrónka rodín, českého národa Narodila sa okolo r. 1220 vo vzornej šľachtickej rodine v Křižanove na Morave. Ešte v mladom veku sa vydala za šľachtica do severných Čiech. Manžel kolonizoval severné Čechy, bol v službách kráľa Václava I. Manželia založili spolu kláštor v Jablonném a v Turnove pre kazateľský rád sv. Dominika, ktorý si pani Zdislava zvlášť zamilovala a horlivo s ním spolupracovala ako dominikánska laička. Apoštolského ducha čerpala od prvých slovanských synov  [ Read More ]

Sviatok: 1. január Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme nenachádza, no na viacerých miestach sa píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí v spisoch sv. Otcov ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského, sv. Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako dogmu, čiže ako článok viery bolo toto tajomstvo vyhlásené na cirkevnom sneme (koncile) v Efeze v roku 431 a neskôr aj v Carihrade v roku 555. Konciloví otcovia v Efeze prijali uznesenie, že Panna Mária je Bohorodičkou (grécky Theotókos) a že  [ Read More ]