Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Sviatok: 1. november Liturgické slávenie: Slávnosť; prikázaný sviatok Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia. Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. V roku 608, dňa 13. mája, sa slávila posviacka bývalého pohanského chrámu Panteónu, ktorý bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta. Pohania ho zasvätili všetkým bohom. Je to div slávneho rímskeho staviteľstva. Chrám je totiž okrúhly, bez okien, bez pilierov a bez stĺpov. Svetlo sa doň dostáva  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 1. november * 24. jún 1360 Cernache do Bonjardim (?), Portugalsko † 1. apríl (alebo 1. november) 1431, Lisabon, Portugalsko Nuño Álvarez Pereira sa narodil v Portugalsku 24. júna 1360, pravdepodobne v Cernache do Bomjardin, ako nemanželský syn brata Álvara Gon Gonçalvesa Pereiru, člena rádu maltézskych rytierov a priora kláštora v Crate, a Donny Irie Gonçalves do Carvalhal. Asi rok po narodení bol uzákonený kráľovským dekrétom, a tak mohol dostať rytiersku výchovu, ktorá bola typická pre šľachtické rodiny v tých časoch. Keď mal trinásť rokov, stal sa pážaťom kráľovnej Leonory a pasovali ho za rytiera. Keď mal šestnásť rokov, podľa želania  [ Read More ]

Blahoslavený Sviatok: 1. november * 14. apríl 1911 Veľký Bočkov, Podkarpatská Rus, dnes Velykyj Byčkiv, Ukrajina † 1. november 1947 Mukačevo, Ukrajina Význam mena: dar od Boha (gr.) Blahoslavený Teodor Romža sa narodil 14. apríla 1911 vo Veľkom Bočkove na Ukrajine ako deviate dieťa chudobnej rusínskej rodiny, bohatej iba na vieru a statočnosť. Rodičia, ktorých si všetci veľmi vážili, viedli deti k hlbokej nábožnosti. Teodor bol nadaný. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Chuste verejne prejavil svoje povolanie, ktoré v ňom zrelo už vyše dvoch rokov: rozhodol sa ísť za kňaza celibátnika napriek tomu, že jeho profesori mu radili dať sa na  [ Read More ]