Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Blahoslavený Sviatok: 10. február * 8. máj 1898 Brezarić okres Krašića, Rakúsko-Uhorsko † 10. február 1960 Krašić, SFRJ – Juhoslávia, teraz Chorvátsko   Cesta Alojzije Stepinaca ku kňazstvu nebola vôbec priama, hoci spočiatku vyzerala pokojná a jednoznačná. Budúci kardinál sa narodil 8.mája 1898 v Brezarici, vo farnosti Krasic medzi Záhrebom a Karlovacom v roľníckej rodine, ako piate z ôsmich detí. Jeho zbožná matka, ktorá veľmi túžila, aby jej syn bol povolaný ku kňazstvu, bez vedomia ostatných členov rodiny konala na tento úmysel trikrát v týždni prísne pôsty o chlebe a vode. Alojz od svojich 11 rokov študoval v Záhrebe, kde býval v arcibiskupskom internáte. V roku 1915 vstúpil do arcibiskupského seminára a o rok neskôr ukončil štúdium maturitou. Už  [ Read More ]

Svätá Sviatok: 10. február * okolo 480 Nursia, dnes Norcia, Taliansko † okolo 542 pri kláštore Montecassino, Taliansko Atribúty: holubica, ľalia Patrónka rehoľných sestier; vzýva sa ako ochrankyňa pred búrkou a pri prosbách za dážď Sv. Školastika bola sestrou sv. Benedikta, zakladateľa benediktínskeho rádu, ktorý sa narodil okolo roku 480 v Nursii (terajšia Norcia) v Umbrii v Taliansku. O Školastike nevieme, kedy a kde sa narodila. Rodičia boli šľachticmi. Jediné útržky z jej života poznáme zo spisu „Rozhovory“, ktorý napísal pápež sv. Gregor Veľký. Podľa tohto spisu bola Školastika od detstva zasvätená Bohu sľubom panenstva. Svedčí to o tom, že  [ Read More ]