Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 10. november * okolo 700 † okolo 740 Sv. Baudolino bol pustovník žijúci v čase lombardského kráľa Liutpranda v lokalite Forum Fulvii na dolnom toku rieky Tanaro v severozápadnom Taliansku. Hovorí sa, že bol pôvodom z urodzenej rodiny a že sa vzdal všetkého svojho majetku v prospech chudobných, prv než sa presťahoval do biednej chatrče pri rieke. Je patrónom neďalekého mesta Alexandrie, kde sa jeho sviatok slávi v nedeľu po 10. novembri. Prvá zmienka o sv. Baudolinovi sa nachádza v práci Historia Langobardorum, ktorá bola napísaná asi štyridsať rokov po jeho smrti diakonom Pavlom. Baudolino je tu opísaný ako „človek úžasnej svätosti… ktorý je chýrečný pre mnohé  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 10. november * okolo 400 Toskánsko, Taliansko † 10. november 461 Rím, Taliansko Pontifikát: 440 – 461 Atribút: drak Patrón spevákov, hudobníkov a organistov Sv. Lev Veľký sa narodil okolo roku 400 v toskánskej rodine. O jeho mladosti nevieme nič. Za diakona bol vysvätený počas pontifikátu sv. Celestína I. (422-432). Už ako diakon sa stal pápežským legátom v Galii. Počas trvania tohto úradu bol zvolený roku 440 za pápeža. Vo svete i Cirkvi vtedy vládol chaos kvôli početným herézam a nedorozumeniam medzi cirkevnou hierarchiou. Pápež sa všemožne usiloval kázňami a katechézami vychovávať tak duchovenstvo, ako aj pospolitý ľud. Snažil sa,  [ Read More ]