Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý

Sviatok: 10. november

* okolo 700
† okolo 740

Sv. Baudolino bol pustovník žijúci v čase lombardského kráľa Liutpranda v lokalite Forum Fulvii na dolnom toku rieky Tanaro v severozápadnom Taliansku. Hovorí sa, že bol pôvodom z urodzenej rodiny a že sa vzdal všetkého svojho majetku v prospech chudobných, prv než sa presťahoval do biednej chatrče pri rieke. Je patrónom neďalekého mesta Alexandrie, kde sa jeho sviatok slávi v nedeľu po 10. novembri.

Prvá zmienka o sv. Baudolinovi sa nachádza v práci Historia Langobardorum, ktorá bola napísaná asi štyridsať rokov po jeho smrti diakonom Pavlom. Baudolino je tu opísaný ako „človek úžasnej svätosti… ktorý je chýrečný pre mnohé zázraky“ a ako človek obdarený darmi jasnozrivosti a proroctva. Je zaznamenaný jeden konkrétny zázrak. Počas poľovačky kráľa Liutpranda v lese neďaleko lokality Forum bol jeho synovec nešťastnou náhodou zranený šípom. Kráľ poslal posla ku Baudolinovi s prosbou, aby sa modlil za chlapcov život. Ale posol dostal správu: „Viem, prečo prichádzaš, ale to, prečo si bol vyslaný, nemôže byť vykonané, lebo chlapec je mŕtvy.“ Aufusus skutočne zomrel a Liutprand pochopil, že Baudolino má prorockého ducha. Baudolino zomrel okolo roku 740 a bol pochovaný v lokalite Forum Fulvii.