Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätá Sviatok: 11. júl * okolo 890 Pskov (?), Rusko † 11. júl (?) 969 Kyjev, Ukrajina Sv. Oľga sa narodila okolo roku 890. Vydala sa za princa Igora I. z Kyjeva. Bola krutou vládkyňou. Keď jej muža roku 945 zavraždili, jeho vrahov dala hodiť do vriacej vody a nechala ich zomrieť. Tiež dala zavraždiť stovky ich kumpánov. V roku 957 nastalo v jej živote obrátenie. Prijala vieru a v Konštantínopole bola pokrstená. Nato požiadala cisára Ota I., aby poslal do Kyjeva misionárov. Stalo sa. Prišiel sv. Vojtech z Magdeburgu. Kráľovná sama vyvinula veľké úsilie, aby misia bola úspešná, no narazila na odpor  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. júl * asi 480 Nursia, dnes Norcia, Umbria, Taliansko † 21. marec 547 (alebo 560 ?) kláštor Montecassino, Taliansko Význam mena: ten, ktorý dobrorečí, praje dobro (lat.) Atribúty: pohár, pastorál (biskupská palica), krkavec Patrón Európy, mníchov, speleológov, architektov, inžinierov Svätý Benedikt, zakladateľ západného mníšstva a hlavný patrón Európy, sa narodil v Nursii (dnes Norcia v Umbrii, Taliansko) okolo r. 480 v šľachtickej rodine. Nezachovalo sa však veľa historických písomností, čo sa týka jeho osoby. Na štúdiá bol poslaný do Ríma. Hlavným predmetom jeho štúdia bola rétorika – umenie presvedčiť hovoreným slovom. Úspešným rečníkom nebol ten, ktorý mal  [ Read More ]

Svätý Sviatok: 11. júl † 854 Córdoba, Španielsko Sv. Abundius pôsobil ako kňaz v v obci Ananelos pri Córdobe. Bolo to počas nadvlády Maurov, ktorí boli voči kresťanom nepriateľskí. Kvôli jeho nebojácnym kázňam ho zatkli a predviedli pred kalifa v Córdobe. Ten mu ponúkol dve možnosti: buď sa zriekne svojej viery alebo zomrie. Abundius sa rozhodol pre Krista. Kalif ním opovrhol a dal ho sťať. FacebookTwitterGoogle+E-mail