Životopisy svätých

…život sa neodníma, iba mení…

Svätý Sviatok: 11. máj † 303 Anthimus bol zrejme správcom jedného kostola v Ríme. Viacerí pohania sa na jeho kázanie obrátilo. Jeden z týchto konvertitov bol rímskym prefektom. Nevieme, či úmyselne alebo neúmyselne upútal pozornosť úradov na Anthima. Zatkli ho a odsúdili na smrť. Podľa tradície bol zázračne zachránený a ušiel. Vzápätí ho chytili znova a sťali. Stalo sa to na Via Salaria. FacebookTwitterGoogle+E-mail

Blahoslavený Sviatok: 23. júl; na Slovensku 11. máj * 21. apríl 1904 Hrabské, okres Bardejov † 23. júl 1976 Prešov Mons. Vasiľ Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup v Prešove a titulárny biskup midilenský sa narodil 21. apríla 1904 v obci Hrabské, okres Bardejov. Teologické štúdiá absolvoval na Gréckokatolíckej teologickej akadémii v Prešove. Kňazskú vysviacku prijal 3. februára 1929 v Prešove. Následne bol ustanovený za administrátora farnosti Pakostov. Keď bola erigovaná farnosť v Prahe, biskup P. P. Gojdič, OSBM, menoval Vasiľa Hopka za jej prvého farára. Od 15. septembra 1936 do 31. augusta 1941 bol spirituálom kňazského seminára v Prešove. V apríli  [ Read More ]

Blahoslavená Sviatok: 27. december, na Slovensku 11. máj * 11.máj 1899 Košice † 27. december 1944 Budapešť Význam mena: kňažná, vznešená (hebr.) Na Masarykovej ulici v Košiciach stojí prízemný kaštielik, ktorý voľakedy postavila rodina Klobušických. Dnes je to Provinciálny dom Regina Pacis, sídlo Spoločnosti sociálnych sestier. Na jeho západnej fasáde je mramorová pamätná tabuľa s textom: In Memoriam sestra Sára Salkaházi *11. 5. 1899 † 27. 12. 1944, členka Spoločnosti sociálnych sestier verná svojmu povolaniu obetovala svoj život na záchranu prenasledovaných v II. svet. vojne. „Keď treba obetu, tu som! Prijmi ma za všetkých a za všetko.“ Sestra Sára Salkaházi  [ Read More ]